ΔΕΠ-Υ/Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα

dep

Τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας και/ή παρορμητικότητας-υπερκινητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο με την ηλικία τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν περιορισμένες ικανότητες για συγκέντρωση της προσοχής τους, αναστολή των παρορμήσεών τους και ρύθμιση της συμπεριφοράς τους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες.

Ο τρόπος εκδήλωσης των συμπτωμάτων αυτών και η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το φύλο και η ηλικία του παιδιού, οι συνήθεις αντιδράσεις των γονέων στην συμπεριφορά του αλλά και οι συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά τα συμπτώματα εκδηλώνονται.

Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση, ορίζεται ότι τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ πρέπει να έχουν κάνει την εμφάνισή τους πριν το 7ο έτος ηλικίας, να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών και να προκαλούν σημαντική έκπτωση στην λειτουργηκότητά του σε δύο ή περισσότερα πλαίσια.

Σύμφωνα με το DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) δίνονται δύο ομάδες κριτηρίων (απροσεξίας και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας) και ορίζεται ότι σε κάθε μία από αυτές πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 6 από τα 9 κριτήρια που παρουσιάζονται.

Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Απροσεξία:

 • Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας, στις σχολικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες
 • Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσεις την προσοχή σε έργα ή δραστηριότητες παιχνιδιού
 • Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος
 • Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι (χωρίς αυτό να οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή σε αποτυχία κατανόησης των οδηγιών)
 • Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες
 • Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε έργα που απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι)
 • Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, μολύβια, βιβλία, κ.τ.λ.)
 • Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα
 • Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

Υπερκινητικότητα:

 • Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρίζει στην θέση του
 • Συχνά σηκώνεται από την θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο σημείο
 • Συχνά τρέχει εδώ και εκεί, σκαρφαλώνει και στριφογυρίζει με τρόπο που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις και σε χώρους που δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και στους ενήλικες αυτό μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας)
 • Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο του
 • Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενεργεί σαν «κινούμενη μηχανή»
 • Συχνά μιλά πολύ ακατάπαυστα

Παρορμητικότητα:

 • Συχνά απαντά απερίσκεπτα προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση
 • Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει την σειρά του/της
 • Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του/της τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει απρόσκλητα σε συζητήσεις ή παιχνίδια)

Πηγή:
Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη Κ. (2009). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME