Στάδια Ανάπτυξης

stadia-anaptixis

H ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν τα γενικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας του παιδιού.

Ηλικία 0-6 Μηνών

 • Αντιδράει σε ήχους
 • Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
 • Κάνει χρήση των φωνημάτων /π/, /μπ/, /μ/
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να εκφράσει διαφορετικές επιθυμίες
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
 • Η φωνή του έχει ποικιλία σε τόνο και ένταση

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το “ναι” και το “όχι”
 • Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του
 • Αναγνωρίζει λέξεις από γνώριμα αντικείμενα
 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο από 1 έως 3 λέξεις
 • Καταλαβαίνει τις απλές εντολές
 • Χρησιμοποιεί ήχους ομιλίας περισσότερο από το να κλαίει για να υποδείξει ανάγκες

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
 • Ακολουθεί τις απλές εντολές
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις
 • Παράγει φράση δύο λέξεων
 • Απαιτεί περισσότερα επιθυμητά αντικείμενα
 • Αναγνωρίζει από 1 έως 3 μέρη του σώματος

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Η ομιλία του είναι περίπου 25-50% κατανοητή στους ξένους
 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης από 50 έως 100 ή και περισσότερες λέξεις
 • Καταλαβαίνει 300 ή περισσότερες λέξεις
 • Αρχίζει να συνδυάζει τα ουσιαστικά με τα ρήματα
 • Απαντά στην ερώτηση “τι είναι αυτό;”
 • Απολαμβάνει να ακούει ιστορίες

Ηλικία 2-3 ετών

 • Είναι κατανοητή η ομιλία του στο 50-75%
 • Καταλαβαίνει την έννοια του “ένα” και του “όλα”
 • Εκφράζει την ανάγκη να πάει τουαλέτα
 • Ζητά τα αντικείμενα με το όνομά τους
 • Δείχνει και ονομάζει τις εικόνες σε βιβλίο
 • Χρησιμοποιεί φράσεις με 3 έως 4 λέξεις
 • Καταλαβαίνει το γιατί, ποιός, ποιού και πόσα είναι
 • Κατανοεί από 500 έως 900 ή περισσότερες λέξεις
 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης από 50 έως 250 ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα

Ηλικία 3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες (σταμάτα-ξεκίνα, μικρό-μεγάλο κτλ)
 • Ακολουθεί εντολές με 2 έως 3 μέρη
 • Χρησιμοποιεί από 4 έως 5 λέξεις σε προτάσεις
 • Έχει επίγνωση για το παρελθόν και το μέλλον
 • Κατανοεί από 1.200 έως 2.000 ή περισσότερες λέξεις
 • Παράγει από 800 έως 1.500 ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί το 50% των συμφώνων και συμπλεγμάτων
 • Είναι κατανοητή η ομιλία του στο 80%
 • Συμμετέχει σε μεγάλης διάρκειας συνομιλίες

Ηλικία 4-5 ετών

 • Μπορεί και μετράει μέχρι το 10
 • Καταλαβαίνει έννοιες χώρου (πάνω, κάτω, μέσα, έξω, μπροστά, πίσω)
 • Αναγνωρίζει από 1 έως 3 χρώματα
 • Καταλαβαίνει 2.800 ή περισσότερες λέξεις
 • Παράγει από 900 έως 2.000 ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 έως 8 λέξεις
 • Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 90%
 • Μιλά για την εμπειρία του στο σχολείο
 • Δίνει προσοχή σε μία ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις για αυτήν

Ηλικία 5-6 ετών

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον αόριστο και μελλοντικό χρόνο
 • Ονομάζει διαδοχικά τις ημέρες της εβδομάδας
 • Μετράει μέχρι το 30
 • Συνεχίζει να αυξάνεται δραστικά το λεξιλόγιό του
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά πλήρεις προτάσεις
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικούς στίχους

Ηλικία 6-7 ετών

 • Ονομάζει γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • Καταλαβαίνει το αριστερά και το δεξιά
 • Μετράει μέχρι το 100
 • Καταλαβαίνει τις περισσότερες χρονικές έννοιες (χθες, σήμερα, αύριο, μετά)
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους περίπου 6 λέξεων

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME