Διαταραχές ροής ομιλίας

travlismos

Βαταρισμός

Βατταρισμός είναι η ασυγκράτητη, ή υπερβιαστική και ασαφής προφορά. Τις περισσότερες φορές, η διαταραχή αυτή δεν είναι καθόλου συνειδητή στον φορέα της ή του φαίνεται ασήμαντη. Εκείνο που δυσανασχετεί είναι το περιβάλλον γιατί δε μπορεί να τον παρακολουθήσει. Ο βατταρισμός παρουσιάζει μια μεγάλη σπατάλη του αέρα της εκπνοής και απότομες ακανόνιστες εισπνοές, πράγμα που κάνει τον λόγο να τρέχει λαχανιασμένα.

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μια ταχυλαλία, μια επιτάχυνση δηλαδή του ρυθμού της ομιλίας όπου δεν ξεχωρίζονται τονισμένες και άτονες συλλαβές, δεν τηρούνται τα λογικά και πνευστικά διαλλείματα που διαρθρώνουν τον κανονικό λόγο. Όλα λέγονται γραμμή, βιαστικά και άρρυθμα.

Τραυλισμός

Σύμφωνα με το DSM-IV ο τραυλισμός ορίζεται ως η διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας, η οποία είναι δυσανάλογη για την ηλικία του ατόμου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο τραυλισμός είναι μία «διαταραχή στον ρυθμό της ομιλίας, κατά την οποία το άτομο γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, αλλά εκείνη την στιγμή, δεν είναι σε θέση να το πει, εξαιτίας μιας ακούσιας επαναληπτικής επιμήκυνσης ή παύσης ενός φθόγγου» (WHO, 1977).

Ο τραυλισμός διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες διαταραχές του λόγου και της ομιλίας, καθώς παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με μια άλλη ομάδα διαταραχών, τις αγχώδεις διαταραχές, σε βαθμό που τίθενται καίρια ερωτήματα σχετικά με την ορθότητά της ταξινόμησής του στην κατηγορία των διαταραχών επικοινωνίας.

Το παράδοξο με τον τραυλισμό είναι ότι εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση όταν το άτομο επιθυμεί όσο το δυνατόν περισσότερο να τον αποφύγει. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι το άτομο τραυλίζει περισσότερο σε εκείνες τις καταστάσεις που έχει ισχυρή επιθυμία να τραυλίσει λιγότερο. Για πολλούς ειδικούς μάλιστα, η συστηματική προσπάθεια αποφυγής του τραυλισμού, αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες εκδήλωσης και διατήρησής του.

Ο τραυλισμός μπορεί να εκδηλώνεται ως:

  • Επανάληψη φθόγγων ή συλλαβών (τ-τ-τ-τ-τώρα, κα-κα-κα-κάτω)
  • Τράβηγμα του τόνου
  • Επιμήκυνση φθόγγων (οοοοόμως)
  • Μπλοκαρίσματα ή πίεση σε έναν φθόγγο (κ…..ανένας)
  • Επανάληψη μονοσύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων (να-να-να, αλλά-αλλά)
  • Επανάληψη προτάσεων ή τμημάτων προτάσεων (αλλά κάπου-αλλά κάπου)
  • Παρεμβολές (π.χ. …..ε)
  • Αποφυγές, παρατεντώματα
  • Κινήσεις μελών του σώματος

Επιπλέον, μπορεί να συνοδεύεται από δυσχέρειες στην αναπνοή και στην παραγωγή της φωνής, καθώς επίσης από κοκκάλωμα και σπασμωδικές κινήσεις στο πρόσωπο ή σε όλο το σώμα, ψυχικές διαταραχές και δυσχέρειες στην κοινωνική συμπεριφορά.

Πηγή:
Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη Κ. (2006). Τραυλισμός: Η φύση και η Αντιμετώπισή του στα Παιδιά και στους Εφήβους. Αθήνα: Τυπωθήτω
Καλαντζής Γ. Κώστας (2011). Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία: Φωνή-Ομιλία-Ανάγνωση-Γραφή. Αθήνα: Παπαζήση
Στασινός Π. Δημήτρης (2009). Ψυχολογία του Λόγου και της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία, Δυσλεξία και Λογοθεραπεία. Αθήνα: Gutenberg

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME