Άρθρα

Ο λόγος ως συμβολική και αφαιρετική γνώση

Ο λόγος δεν είναι ένστικτο, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της μάθησης. Ο άνθρωπος έχει έμφυτη στον εγκέφαλό του την ικανότητα να μιλήσει, αλλά χρειάζεται να μάθει να μιλάει. Ένα νήπιο έχει κατακτήσει ιδιαίτερα πλούσιες και περίπλοκες γνώσεις για να γίνει κάτοχος του λόγου. Και αυτό γιατί οι λέξεις δεν είναι σήματα (όπως στα ζώα), αλλά σύμβολα, δηλαδή έννοιες συμβολικές και αφηρημένες. […]

συνέχεια ...

Υπάρχουν γνωστικά πλεονεκτήματα για έναν δίγλωσσο;

Το κατά πόσο επηρεάζονται οι γνωστικές ικανότητες των δίγλωσσων παιδιών και αν αυτές διαφέρουν συγκριτικά με τα μονόγλωσσα, είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και συνεχίζει α απασχολεί τους ερευνητές από τις αρχές του 19ου αιώνα. Συνολικά, οι έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί, άλλοτε εντοπίζουν αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας και άλλοτε θετικές. Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν πως […]

συνέχεια ...

Η σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική ηλικία

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών, όπου με την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες δυσχέρειες στον λόγο και την ομιλία τους. Με τον όρο «πρώιμη παρέμβαση» απευθυνόμαστε τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στους γονείς και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και εννοούμε την έγκαιρη και έγκυρη θεραπευτική υποστήριξη του παιδιού με δυσκολίες. Για να συμβεί αυτό επιτυχώς, […]

συνέχεια ...

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME