Ειδική αγωγή

eidiki-agogi

Ο ειδικός παιδαγωγός παρεμβαίνει και αλληλεπιδρα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και σε έφηβους και νέους με:

  • ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
  • πολυαισθητηριακές αναπηρίες
  • συναισθηματικές διαταραχές
  • διάσπαση προσοχής/υπερκινητικότητα
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/αυτισμό
  • νοητική υστέρηση

Ο ρόλος του είναι η αξιολόγηση, η διερεύνηση των δυσκολιών, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των ατόμων που παρουσιάζουν ελλείμματα και δυσκολίες στον τομέα της μάθησης. Ως γενικός και βασικός στόχος τίθεται η σχολική αλλά και η κοινωνική ένταξη. Οι βασικότεροι τομείς στους οποίους καλείται ο ειδικός παιδαγωγός να προσφέρει τις υπηρεσίες του είναι:

  • δυσκολία στην ανάγνωση, γραφή,ορθογραφία, καθώς και την κατανόηση
  • μειωμένη συγκέντρωση προσοχής
  • ελλιπής ή λανθασμένη έκφραση συναισθηματκών,επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων
  • δυσκολία στην κατάκτηση καθημερινών «δεξιοτήτων ζωής»

Ο ειδικός παιδαγωγός χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να διευκολύνει την μάθηση. Ανάλογα με την δυσκολία του παιδιού οι εκπαιδευτικές στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένη εκπαίδευση, τεχνικές επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασία σε μικρές ομάδες. Τα εξατομικευμένα ειδικά προγράμματα που αναπτύσσει ο ειδικός παιδαγωγός προσδιορίζουν συγκεκριμένους στόχους για κάθε μαθητή ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες. Ο ειδικός παιδαγωγός συνεργάζεται στενά με τους γονείς προκειμένου να τους πληροφορήσει για την πρόοδο του παιδιού και να προτείνουν τεχνικές διευκόλυνσης της μάθησης στο σπίτι.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME