Διαταραχές φωνής

fonologikes

Οι ανατομικές ανωμαλίες, ασθένειες ή τραύματα στα φωνητικά όργανα, στον εγκέφαλο και στον προμήκη μυελό, οι διαταραχές των αδένων έσω εκκρίσεως και οι ασθένειες όλου του οργανισμού φέρνουν φωνητικές διαταραχές. Μια γενική αιτιολογική τοποθέτηση των διαταραχών αυτών

α) σε οργανικές,
β) σε ψυχογενείς και
γ) σε άσχημες φωνητικές συνήθειες μας βοηθάει στον καθορισμό των περιοχών της λογοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Ο κύριος χώρος της λογοθεραπείας είναι οι ψυχογενείς φωνητικές διαταραχές και οι άσχημες φωνητικές συνήθειες από το σπίτι και από τα σχολείο.

Δυσφωνία

Η φώνηση είναι η βασική προϋπόθεση για την άρθρωση και γενικά για κάθε γλωσσική ενέργεια. Κάθε απόκλιση από την φυσιολογική φώνηση της γλωσσικής ικανότητας θεωρείται δυσφωνία. Οι δυσφωνίες ανάλογα με το είδος επηρεάζουν αρνητικά την γλωσσική επικοινωνία.

Τα αίτια των δυσφωνιών είναι α) οργανικά και β) λειτουργικά. Συνεπώς διακρίνονται οι εξής δυσφωνίες:

α) Δυσφωνίες ψυχογενούς αιτιολογίας: Πολλές φορές τραυματικές ψυχολογικές καταστάσεις και αρνητικά βιώματα επιδρούν άμεσα στην φωνητική λειτουργία, παρόλο που δεν υφίσταται καμία οργανική βλάβη στα φωνητικά όργανα.

β) Δυσφωνίες οργανικής αιτιολογίας: Οι “oργανικής αιτιολογίας” δυσφωνίες επιφέρουν τη μερική ή και ολική ανικανότητα για ομιλία και είναι το αποτέλεσμα των παθολογικών μεταλλαγών των φωνητικών οργάνων γενετικής ή επίκτητης προέλευσης. Δηλαδή, αίτια μπορεί να είναι ατροφίες των φωνητικών χορδών, φλεγμονές του λάρυγγα, παράλυση νεύρων, ασύμμετρη κατασκευή του λάρυγγα, υπερτροφία του θυρεοειδούς κτλ.

Αφωνία

Είναι ο ανώτατος βαθμός της φωνητικής διαταραχής. Αφωνία μπορεί να σημαίνει μία τέλεια έλλειψη της φωνής ή μία ψιθυριστή μόλις ακουστή άηχη γλώσσα. Η εμφάνισή της όπως και το πέρασμά της, μπορούν να γίνουν απότομα ή βαθμιαία, σιγανά, επίμονα και μακρόχρονα.

Έτσι μπορούμε να έχουμε:

α) Ξαφνική αφωνία σε οργανική βάση: Μπορεί να παρουσιαστεί ύστερα από απότομη παράλυση των φωνοπλαστικών οργάνων, ύστερα από τραύματα στον εγκέφαλο και στον προμήκη μυελό ή ύστερα από τοπικά τραύματα και ασθένειες στα ίδια τα όργανα (λάρυγγα κ.τ.λ.), όπως επίσης και έπειτα από εγχειρήσεις. Κανονικά, αφού κλείσουν αυτά τα τραύματα και αποκατασταθεί η λειτουργία του λάρυγγα πρέπει να επανέλθει και η φωνή, εκτός εάν πρόκειται για παιδιά με υστερική βάση. Στην τελευταία περίπτωση συνεχίζεται η αφωνία σαν σύμπτωμα οργανικής νεύρωσης. Τέλος, η νοητική καθυστέρηση αλλά και άλλα ασήμαντα οργανικά αίτια μπορούν να προκαλέσουν αφωνία.

β) Ξαφνική αφωνία σε ψυχική διαταρακτική βάση: Μπορεί να παρουσιασθεί ξαφνικά αφωνία ύστερα από υποβολή ή τρόμαγμα.

Πηγή:
Δράκος Δ. Γεώργιος (1998). Ειδική παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλίας. Αθήνα: Περιβολάκι και Ατραπός
Καλαντζής Γ. Κώστας (2011). Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία: Φωνή-Ομιλία-Ανάγνωση-Γραφή. Αθήνα: Παπαζήση

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME